Inteligentne czujniki i optymalizacja oprogramowania


ROZBUDOWANE CZUJNIKI SYSTEMOWE
I OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE
 


Doskonałe inteligentne czujniki i optymalizacja oprogramowania
… krok milowy w wydajności systemów dozowania
 
POJEMNOŚCIOWY CZUJNIK POZIOMU (przygotowanie materiału Dos Prep)
Dosmatix wykrywa poziom materiału w zbiorniku za pomocą dwóch czujników. Pierwszy z nich jest umieszczony na środku, a drugi w najniższym punkcie zbiornika. To właśnie pozycja tego drugiego zapewnia dokładny pomiar i wyczerpanie materiału do ostatniego punktu procentowego, w przeciwieństwie do innych rozwiązań, które nie są w stanie dokładnie określić pozostałości materiału poniżej 10-15%.

 
AUTOMATYCZNA KALIBRACJA (przygotowanie materiału Dos Prep)
Wspomagane pompą przygotowanie materiału może niezależnie określać odpowiednie parametry procesu i optymalnie dostosowywać się do używanego materiału – niezależnie od doświadczenia operatora.
Pompy tłokowe Dos Prep są wyposażone w czujniki położenia tłoka, które niezależnie określają najlepszy możliwy poziom napełnienia. Łącząc prędkość ruchu tłoka z pomiarem pneumatycznym, maszyna analizuje, czy materiał może przepływać wystarczająco szybko do cylindra. Jeśli materiał nie porusza się idealnie, maszyna dostosowuje prędkość uzupełniania materiału.

 
CIĄGŁE CIŚNIENIE TRANSPORTOWE
Czujniki ciśnienia między jednostką Dos Feed a tłokiem dozownika Dos Piston
Czujniki ciśnienia, które znajdują się w linii przenośnika między systemem Dos Feed a tłokiem dozującym materiał Dos Piston,
są używane do ciągłego wykrywania ciśnienia z transmisją do systemu sterowania.
 
- Zwiększona niezawodność procesu
- Efektywne wykorzystanie pomp
- Minimalizacja błędów obsługi nawet po wymianie materiału zalewowego

 
STAŁY PRZEPŁYW MATERIAŁU (przygotowanie materiału Dos Prep)
Technologia zaworów samozamykających
Tłokowe zawory wlotowe służą do ochrony pompy Dos Prep, przewodów i armatury przed nadciśnieniem. Jeśli tak się stanie, zawory zamkną się automatycznie. Dzięki tej technologii Dosmatix może stosować zawory ssące o większych przekrojach, które mogą znacznie szybciej transportować nawet materiał o wysokiej lepkości.

 
TERMINOWE POWIADAMIANIE O POTRZEBIE INTERWENCJI SERWISOWEJ
(przygotowanie materiału Dos Prep
Monitorowanie płukania cieczy za pomocą kamer optycznych
Innym przykładem cyfrowej ewolucji systemów dozowania Dosmatix jest monitorowanie płukania cieczy za pomocą kamer, które pomaga wykryć zanieczyszczenia lub nieszczelności w pompach – na bardzo wczesnym etapie. Płyn płuczący zapewnia, że szkodliwe cząstki, które z czasem tworzą się w wyniku ścierania materiału, zostały wypłukane z cylindrów pomp systemu podawania Dos Prep. Jeśli ciecz stanie się mętna, jest to sygnał do interwencji serwisowej. Taki wczesny sposób kontroli może skutecznie zapobiegać awariom maszyny.
 REFERENCJE NASI KLIENTI