Materiały


Automatyczne dozowanie z produktami dosmatix umożliwia zalewanie
wzdłuż z góry określonych konturów z maksymalną precyzją i optymalnym
wykorzystaniem pozostałej ilości...

 
Klejenie
Podczas klejenia komponentów, szeroka gama klejów jest precyzyjnie nakładana na łączoną część w określonych punktach, klej nanosi się np. w postaci kropek lub linii. W większości przypadków stosuje się kleje jedno- lub dwuskładnikowe na bazie poliuretanu (PU), silikonu lub żywicy epoksydowej. 
Technologia dozowania dosmatix może przetwarzać kleje o różnej lepkości do 3 milionów mPa·s, z maksymalną precyzją i w krótkich cyklach.
 
Zalewanie
Zalewanie ma na celu ochronę wrażliwych elementów przed wpływem otaczającego środowiska, przyczyniając się w ten sposób do wydłużenia ich żywotności. Do trwałego uszczelniania ubytków w delikatnych komponentach za pomocą zalewania nadają się materiały samopoziomujące (tj. płynne).
Komponenty dosmatix mogą przetwarzać specjalnie przygotowane jedno- lub dwuskładnikowe masy zalewowe (1K/2K) wykonane z poliuretanu, żywicy epoksydowej lub silikonu, które różnią się stopniem twardości, gęstości materiału, reaktywnością, elastycznością, odpornością chemiczną i termiczną, przyczepnością i kolorem.

Hermetyzacja
Istnieje wiele powodów uszczelniania elektroniki. Zamknięcie wrażliwych komponentów w masie zalewowej chroni je przed wpływami środowiska, takimi jak wnikanie wilgoci, korozja lub szkodliwe działanie chemikaliów i gazów. Zalewanie zmniejsza również skutki wstrząsów mechanicznych i wibracji.
 Dozownik tłokowy dosmatix Dos Piston może służyć do dozowania mas zalewowych o niskiej lepkości od 0,1 do 43 ml, aby całkowicie pokryć uszczelnianą powierzchnię.
  
Nakładanie izolacji
Produkty poddawane wysokim obciążeniom, takie jak kondensatory, dławiki lub cewki zapłonowe, muszą być niezawodnie chronione przed wpływami środowiska. Izolacja odgrywa w tym kluczową rolę. Komponenty zamknięte w żywicy odlewniczej są niezawodnie odizolowane od siebie, co trwale optymalizuje ich właściwości termiczne, mechaniczne i elektryczne. Obróbka materiału przy użyciu produktów dosmatix zapewnia przygotowanie i dostarczenie materiału bez pęcherzyków powietrza. Cały proces zalewania próżniowego odbywa się w układzie zamkniętym.
 
Zarządzanie ciepłem
Trend miniaturyzacji i zwiększania mocy obliczeniowej, który idzie w parze z coraz większą emisją ciepła, stanowi wyzwanie dla procesów dozowania i zalewania. Ze względu na rosnącą liczbę komponentów na coraz mniejszej przestrzeni zmniejsza się również powierzchnia, którą można wykorzystać do odprowadzania ciepła. Materiały przewodzące ciepło przygotowane przy użyciu produktów dosmatix są niezwykle skuteczne w odprowadzaniu ciepła. Zapobiegają miejscowemu przegrzaniu i awariom komponentów elektronicREFERENCJE NASI KLIENTI