Inspekcje non-stop


NON-STOP VISION INSPECTION

...ciągła kontrola wizualna służy do defektoskopii produktu w produkcji

 
W zależności od wyboru oprogramowania i sprzętu skanującego możliwa jest kontrola parametrów geometrii, jakości powierzchni, obecności opisu i kodu oraz innych na zasadzie porównania z wartością referencyjną przedmiotu obrabianego.
 
Wyobraźmy sobie, że aby uzyskać niezbędny obraz do analizy, integrator systemu musi w fazie programowania osiągnąć pozycję A-B-C (wymagane punkty kontrolne), które zapisze w programie robota. Przy wykorzystaniu powszechnie dostarczanych technologii zrobotyzowanych, program robota będzie zawierał polecenia dotyczące przejazdu i zatrzymania w określonej pozycji A-B-C, ponieważ tylko w ten sposób jest możliwe precyzyjne skupienie i uzyskanie pożądanego obrazu produktu. Ta zasada spowalniania, zatrzymywania i późniejszego przyspieszania wiąże się ze znaczną stratą czasu.
 
W przeciwieństwie do pierwotnej metody, wykorzystującej algorytm HIGH-SPEED VISION INSPECTION opracowany przez firmę Denso, integrator uruchamia tylko jeden raz prosty program pod koniec fazy programowania w celu wygenerowania zestawu wirtualnych pozycji (B´), które są automatycznie zapisywane do pamięci robota i zastępują zapisane pozycje.
 
Przykład pokazuje definicję wirtualnych pozycji (B´), generowanych przez program komputerowy, które definiują zoptymalizowaną trajektorię pod względem efektywnego spowolnienia i przyspieszania. Jest to narzędzie do zmiany kierunku, którego treścią nie jest zatrzymanie w danej pozycji. W ten sposób uzyskujemy do 60% oszczędności czasu w porównaniu z podejściem klasycznym.
 
Przenośnik wibracyjny i robotyka wyposażone są w serwomotory Denso, co jest pozytywnym aspektem zarówno z punktu widzenia magazynu części zamiennych, jak i finansów. Główne elementy kinematyki całego systemu pochodzą z produkcji Denso. Z tego punktu widzenia jest to monolityczny system produkcyjny, który umożliwia utrzymanie zarządzania aplikacją przy pomocy jednego dostawcy lub ewentualnie po przeszkoleniu konserwację można przeprowadzać z wewnętrznych zasobów użytkownika. Obsługa i konserwacja systemu dzięki praktycznie jednolitej technologii przyjazna jest dla użytkownika i oszczędna. Kontrolę parametrów aplikacji zrobotyzowanej, a także drobne modyfikacje programu, można wykonać na dostarczonym panelu sterowania. Zrobotyzowany system wykrywania do sortowania produktów oparty jest na koncepcji modułowej.
 
W zakresie robotyki możliwe jest zastosowanie robotów od Scary (4 osie) aż do 6-osiowych robotów. Stosowaną techniką manipulacyjną jest robotyka Denso, której nie można zastąpić ze względu na zastosowanie kontrolera tej samej marki do sterowania całą aplikacją. Multi EYEFEEDER® Zrobotyzowany system wykrywania zawiera kilka podstawowych wariantów, które różnicują system w zależności od wymiarów i wydajności przenośników czy manipulacji. System jest precyzyjnie zaprojektowany w tzw. aplikacji „szytej na miarę”, opartej na testowaniu wykrywania i manipulacji produktów.
 
Podsumowując, system można określić jako wydajne urządzenie produkcyjne, które od kilku lat było testowane pod kątem produkcji seryjnej i cieszy się coraz większym zainteresowaniem użytkowników, którzy uważają robotyzację za integralną część strategii produkcyjnej.REFERENCJE NASI KLIENTI